Za sva pitanja, narudžbine, predloge, saradnju, 
možete me kontaktirati na mejl nakyhandmade@gmail.com 
ili kroz kontakt formu